wz

Rubrika: Český jazyk

Opakování

Procvičení a shrnutí probraného učiva českého jazyka ve třetím ročníku spolu se závěrečnou prací. a) Doplníme vynechaná i,í / y,ý: cvičení b) Doplníme neúplná slova: cvičení c) Do písní doplníme tvary sloves. K vypsaným...