wz

Týdenní plány – listopad

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc listopad spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od středy 31. října do pátku 9. listopadu 2. týden: od pondělí 12. listopadu do pátku 16. listopadu 3....

Týdenní plány – říjen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc říjen spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 1. října do pátku 5. října 2. týden: od pondělí 8. října do pátku 12. října 3....

Lukavická básnička

Výběr z básní našich básníků k recitaci. Lukavickou básničku v letošním školním roce plánujeme na středu 24. října. Vodníkova balada (Aneta) Vodník Mokrýsek má svůj notýsek uložený na kredenci a v něm v přísné evidenci...

Týdenní plány – září

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc září spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 10. září do pátku 14. září 2. týden: od pondělí 17. září do pátku 21. září 3....

Čtení – práce s textem

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně podle úkolů v čítance či na počítači vyzkouší,...

Opakování

V úvodním opakování nás čeká shrnutí nejdůležitějšího učiva 2. ročníku. 1) Doplňujeme do vět vhodná slova: cvičení 2) Do básně doplníme vhodná písmena podle nápovědy: cvičení 3) Do slovních spojení doplníme vynechaná písmena podle...

Věta jednoduchá a souvětí

Procvičíme si spojování vět do souvětí, využívání vhodných spojovacích výrazů. 1) Doplňujeme výrazy v doplňovačce: cvičení 2) Spojujeme věty v souvětí: cvičení 3) Spojujeme věty v souvětí: cvičení 4) Do souvětí doplníme vynechané spojky:...

Základní skladební dvojice

První seznámení se základními větnými členy a jejich vztahy. Hledáme základní skladební dvojici podle otázek. 1) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 2) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 3) Na...

Nauka o slově

Zopakujeme si a procvičíme význam slov, přidáme slova příbuzná. 1) Slova v závorce nahrazujeme slovy podobného významu: cvičení 2) Doplňujeme slova stejného nebo podobného významu: cvičení 3) Doplňujeme slova souznačná: cvičení 4) Doplňujeme slova...