wz

Měření

Prakticky měříme, učíme se jednotky délky, hmotnosti, času, teploty, objemu. K měření využijeme teploměr, odměrný válec, váhy, hodiny, délková měřidla. Opakování – opakovací testík – postupně zodpověz 10 předložených otázek: testík

Netradiční příklady a problémy

Řešíme různé matematické příklady, které nebývají běžnou součástí hodin matematiky. Jsou určeny především pro rychlejší počtáře. Ti si v nich bystří svůj rozum. Připraveno máme osm sad po pěti příkladech. Vyřeš vždy pět předložených...

Hudební výchova

Žáka vedeme především k rozvoji jeho individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. Prostřednictvím těchto činností může žák uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém...

Rostliny

Jednotlivé části rostlin a jejich význam pro život člověka. Podzemní části rostlin – kořeny: prezentace Podzemní části rostlin – kořeny: testík Nadzemní části rostlin – stonky: prezentace Nadzemní části rostlin – listy: prezentace Nadzemní...

Dopravní výchova

Tři pracovní listy jsou připraveny pro mladší účastníky silničního provozu. Obsahují testové otázky určené pro chodce. Test pro chodce se sestává ze tří pracovních listů: Silnice pro každého – 18 otázek, Chodíme – 23...

Geometrické úlohy a problémy

V geometrické části učiva matematiky trénujeme rýsování kružnice a kruhu, měříme délky, rozlišíme rovinu a polorovinu, konstruujeme trojúhelník. Připraveny máme i jednoduché konstrukce kružítkem. Plníme úkoly z připravených pracovních listů. 1) Opakování na začátku...