wz

Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte slova podle nápovědy.
     1       
          
2            
   3         
          
4            
          
  5          
          
   6