wz

Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte správně podle smyslu věty do souvětí.