wz

Věta jednoduchá a souvětí

Do souvětí doplňte vynechané spojky.
Maminka mi říká, se dobře učil pěkně psal, hlavně ať ve škole nevyrušuji se s někým nehoním, by se na mě paní učitelka zlobila myslela by si, jsem nevychovaný, někdy to nelze splnit, se sebevíc snažím mám sebelepší úmysly.