wz

Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte druhou část přísloví.