wz

Věta jednoduchá a souvětí

Do souvětí doplňte vynechané spojky.
stráže popadly ovčáka, vysázely mu sto ran holí zahnaly ho do pole.
pyšná královna odjela, vrátil se nevěrný pasáček ke svým ovečkám, už je nenašel.
Rozběhly se po světě, mu zůstala jen píšťala.
Chodil s ní od domu k domu pískal na louce přitom si přál, se krásná víla vrátila, vše napraví budou společně žít.
Jenže ji nikdy nenašel, ji celý svůj život hledal.