wz

Nauka o slově

K řadě slov přiřaďte slovo nadřazené.