wz

Slovesa

Ke každému slovesnému tvaru zvolte správné osobní zájmeno. Určete osobu, číslo a čas.
zájmeno
slovesný tvar
osoba
číslo
čas
sbíráme
.
plýtval
.
bude klopýtat
.
bydlí
.
zvykají
.
zalyžuji si
.
mýlíš se
.
vzpomínáš
.
se ozvaly
.
budete vidět
.
zamykáš
.
bydlili jste
.
jsem vysypal
.
budu usínat
.
jsi rozbil
.
budete pykat
.
myslíte
.