wz

Měření

Postupně zodpověz deset předložených otázek.